คุณจะเข้าร่วมลุ้นรับรางวัลผู้โชคดีได้อย่างไร?

 1. ผู้เข้าร่วมการโหวต Parents’ Choice Awards แต่ละคนจะมีโอกาสเข้าร่วมการจับรางวัล Lucky Draw เพื่อลุ้นรับรางวัล หลังจากที่ทำการส่งคะแนนโหวตสำเร็จ
 2. การลงคะแนนโหวตจะเปิดให้ทุกคนเข้าร่วมได้ผ่านเว็บไซต์ TAP และ Application
 3. . คะแนนโหวตที่ส่งมาทั้งหมดไม่สามารถยกเลิกได้
 4. การลงคะแนนโหวตจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 00.01 น. ถึง 15 สิงหาคม 2564 เวลา 23.59 น. ตามเวลาประเทศไทย

ข้อตกลงและเงื่อนไข

Tickled Media Co., Ltd (“Tickled Media”) เป็นผู้จัดแคมเปญจับรางวัล TAP Awards แคมเปญนี้เริ่มในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 00:00 น. และสิ้นสุดในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 23:59 น. (“ระยะเวลา”)

การร่วมลุ้นรับรางวัลนี้เปิดให้สำหรับชาวไทยทุกคน รวมถึงผู้อยู่อาศัยถาวรชาวต่างชาติอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีหนังสือรับรองการทำงาน ยกเว้นกรรมการ พนักงาน และสมาชิกในครอบครัวของ Tickled Media Co., Ltd รวมถึงบริษัทในเครือและ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดจำหน่าย เอจนซี่โฆษณา และหน่วยงานส่งเสริมการขาย (ซึ่งอ้างถึงในที่นี้ว่าเป็นผู้มีส่วนร่วม) สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด หมายถึง คู่สมรส บุตร บิดามารดา พ่อแม่สะใภ้ และพี่น้อง

โดยการเข้าร่วมในแคมเปญจับรางวัลนี้ ผู้เข้าร่วมแต่ละรายรับรองและรับประกันว่าตนมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์คุณสมบัติที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรางวัลเหล่านี้

การแจกของรางวัล

 • ผู้โชคดี 10 คนจะได้รับบัตรกำนัลช้อปปิ้งมูลค่า 1,000 บาท
 • Tickled Media อาจทดแทนรางวัลใด ๆ ด้วยสิ่งของที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันตามดุลยพินิจของ Tickled แต่เพียงผู้เดียว รางวัลทั้งหมดไม่สามารถโอน คืนเป็นเงิน หรือแลกเปลี่ยนในรูปแบบอื่นใดได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม มูลค่าโดยประมาณของรางวัลถูกต้อง ณ ในขณะที่เผยแพร่ประกาศนี้ และของรางวัลทั้งหมดจะมอบให้สภาพตามที่เป็นอยู่
 • Tickled Media จะไม่รับผิดชอบต่อการตีความข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับรางวัลที่เสนอ ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต Tickled Media ไม่รับรองและ/หรือรับประกันในส่วนที่เกี่ยวกับรางวัลใด ๆ ที่จัดไว้ให้ภายใต้การจับรางวัล Lucky Draw โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Tickled Media จะไม่รับประกันเกี่ยวกับความสามารถในการซื้อขาย คุณภาพของรางวัล หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ
 • Tickled Media ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดการจัดส่งของรางวัลสำหรับผู้โชคดี เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมในการให้ที่อยู่ที่ถูกต้อง และสมบูรณ์ Tickled Media จะไม่รับผิดชอบต่อการไม่รับรางวัลใดๆ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย Tickled Media จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและ/หรือการสูญเสียของรางวัลระหว่างการจัดส่งและการรับรางวัล และจะไม่รับมอบของรางวัลใดๆ ที่ผู้โชคดีส่งคืนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม Tickled Media จะไม่รับผิดชอบต่อรางวัลใด ๆ ที่มีข้อบกพร่อง สูญหาย เสียหายหรือถูกขโมย

การสุ่มแจกของรางวัลให้กับผู้โชคดี

 • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมส่งคะแนนโหวตหลายเกินกว่า 1 ครั้ง และผู้เข้าร่วมส่งคะแนนโหวตแต่ละคนมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวในการร่วมสนุกครั้งนี้
 • ผู้โชคดี 10 คนจะถูกเลือกโดยการสุ่มจับรางวัล การจับรางวัลผู้โชคดีจะดำเนินการในวันที่ 27 ส.ค. 2564 ที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ชั้นที่ 13 ห้องเลขที่ 1303-1304 ถนนสุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 • ผู้โชคดีจะต้องตอบกลับอีเมลแจ้งเตือนเพื่อเป็นการยืนยันและรับทราบ
 • ผู้โชคดีจะได้รับการประกาศบนหน้าโซเชียลมีเดียของ theAsianparent และผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อทางอีเมลด้วยความพยายามอย่างดีที่สุดจำนวนสาม (3) ครั้ง ซึ่งจะพยายามทำอีก 2 ครั้งถัดไปภายใน 48 ชั่วโมงนับจากความพยายามในการติดต่อครั้งแรก
 • การจับรางวัลนี้จำกัดเพียงรางวัลเดียวต่อหนึ่งบุคคล ไม่อนุญาตให้แอบอ้างบุคคลอื่นเพื่อรับของรางวัล (เช่น ใช้ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือข้อมูลบัญชีอื่นๆ ของบุคคลอื่น) การสร้างบัญชีหลายบัญชีเพื่อจุดประสงค์ในการรับรางวัลโดยบุคคลเดียวกันจะถือเป็นการฉ้อโกงและอาจรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสุ่มรางวัลครั้งนี้ยอมรับเฉพาะอีเมลเหล่านี้เท่านั้น: gmail, yahoo, hotmail, live, msn, icloud, outlook

เงื่อนไขอื่นๆ

 • การพิจารณาผู้เข้าร่วมโหวตที่มีสิทธ์ของ Tickled Media ถือเป็นที่สิ้นสุด และมีผลผูกพัน หากผู้โชคดีไม่ตอบกลับหรือไม่ตอบกลับอีเมลภายใน 14 วันทำการนับจากวันที่ส่งอีเมล จะถือว่าผู้โชคดียินยอมสละรางวัลนี้ Tickled Media จะถือว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลที่ไม่มีการอ้างสิทธิ์ และหลังจากนั้นจะจัดการกับรางวัลในลักษณะใดๆ ตามที่เห็นสมควร โดยไม่มีการโต้แย้งใด ๆ
 • ในการเข้าร่วม Lucky Draw นี้ จะถือว่าผู้เข้าร่วมโหวต (i) ยินยอมให้ Tickled Media และ/หรือผู้สนับสนุน (ถ้ามี) ใช้ข้อมูลของผู้เข้าร่วม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ ภาพเหมือน รูปภาพ และ/ หรือเสียง (รวมถึงภาพถ่าย ภาพยนตร์ และ/หรือการบันทึกสิ่งเดียวกัน) ในสื่อใดๆ เป็นระยะเวลาไม่จำกัด โดยไม่มีค่าตอบแทนเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการจับรางวัล Lucky Draw นี้ (รวมถึงผลลัพธ์ใดๆ) หรือวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในอนาคต เว้นแต่จะได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่นแก่ Tickled Media; และ (ii) ได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้
 • Tickled Media ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติม แก้ไข ปรับเปลี่ยนรายละเอียดการร่วมสนุก Lucky Draw นี้ รวมทั้งสื่อส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือยกเลิกหรือระงับ Lucky Draw นี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การยกเว้นความรับผิดใดๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นได้ตามกฎหมาย Tickled Media (รวมถึงเจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนที่เกี่ยวข้อง) จะไม่รับผิดชอบและยกเว้นความรับผิดทั้งหมด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) สำหรับการบาดเจ็บส่วนบุคคลใดๆ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ (รวมถึงการสูญเสียโอกาส); ไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม พิเศษหรือเป็นผลสืบเนื่อง เกิดขึ้นในลักษณะใดก็ตามจาก: (a) ปัญหาทางเทคนิคหรืออุปกรณ์ทำงานผิดปกติ (ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้การควบคุมของ Tickled Media หรือไม่ก็ตาม); (b) การโจรกรรม การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการแทรกแซงของบุคคลที่สาม (c) การอ้างสิทธิ์ในผลงานหรือรางวัลใดๆ ที่ล่าช้า สูญหาย เปลี่ยนแปลง เสียหาย หรือส่งผิด (ไม่ว่าหลังจากได้รับ Tickled Media แล้วหรือไม่ก็ตาม) เนื่องจากเหตุผลใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของ Tickled Media (d) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ของมูลค่ารางวัลกับที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้; (e) หากโปรโมชั่นถูกยกเลิกหรือล่าช้าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของ Tickled Media; (f) ความรับผิดทางภาษีใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้โชคดีหรือผู้เข้าร่วม; หรือ (g) การใช้รางวัล
 • การส่งมอบรางวัลจะถือเป็นอันเสร็จสิ้น เมื่อผู้โชคดีได้รับของรางวัลนั้นแล้ว
 • Tickled Media ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการจับรางวัล Lucky Draw ครั้งนี้ และอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม (ซึ่งตั้งอยู่ภายในและนอกสิงคโปร์) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตัวแทน คู่สัญญา ผู้ให้บริการ ผู้จัดหารางวัล และตามที่จำเป็นต่อหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศไทย โดยถือว่าผู้เข้าร่วมโหวตให้ความยินยอมในการให้ข้อมูลนี้ Tickled Media อาจใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย การตลาด การประชาสัมพันธ์ การวิจัย และการทำโปรไฟล์ เป็นระยะเวลาไม่จำกัด เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำเป็นอย่างอื่น รวมถึงการส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรศัพท์ไปยังผู้เข้าร่วม *ผู้เข้าร่วมสามารถส่งคำขอเพื่อให้ยกเลิก อัปเดต หรือแก้ไขข้อมูลไปยัง Tickled Media ได้ ข้อมูลการส่งคะแนนโหวตทั้งหมดถือเป็นทรัพย์สินของ Tickled Media
 • Tickled Media ไม่รับประกัน และขอปฏิเสธการรับประกันบางส่วนและทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับรางวัลหรือรายการอื่น ๆ ที่บุคคลภายนอกจัดเตรียมไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจับรางวัล Lucky Draw นี้
 • Tickled Media จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด การละเลย การหยุดชะงัก การลบ ข้อบกพร่อง ความล่าช้า ความล้มเหลวในการดำเนินการหรือการส่ง ความล้มเหลวของสายการสื่อสาร การโจรกรรมหรือการทำลาย การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารใดๆ หรือปัญหาใดๆ หรือ ความผิดปกติทางเทคนิคของเครือข่ายโทรศัพท์หรือสายโทรศัพท์ เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ระบบออนไลน์ของคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์หรือผู้ให้บริการ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบ เครื่องมือ ซอฟต์แวร์ ความล้มเหลวของอีเมลหรือการรับเข้าเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคหรือการจราจรติดขัดบน บริการอินเทอร์เน็ตและ/หรือโทรคมนาคม ที่ใช้กับการจับรางวัลนี้